Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đức Thuận - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
Sunday, 01/08/2021 - 21:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đức Thuận - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh

Sinh hoạt dưới cờ về chủ đề môi trường với sự thể hiện bằng Tiếng Anh cả học sinh

Sinh hoạt dưới cờ về chủ đề môi trường với sự thể hiện bằng Tiếng Anh cả học sinh

Sinh hoạt dưới cờ về chủ đề môi trường với sự thể hiện bằng Tiếng Anh cả học sinh