Thực hiện kế hoạch CM tháng 4, Nhóm CM Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh THCS Đức Thuận và THCS Trung Lương tổ chức SHCM liên trường theo hướng nghiên cứu bài học chuẩn bị cho thực hiện ...